1: معرفی برتد و محصولات فروشگاه
2: پخش محصولات به صورت عمده به سراسر کشور
3: ارائه خدمات
4: رضایت مشترسی و دسترسی آسان به محصولات